ក្រុមហ៊ុនហួយហៃអន្តរជាតិសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលករទូទាំងពិភពលោក!

2.

ដោយដៃនិងប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍ព្យាយាមកម្មករបានត្បាញពិភពពណ៌នេះហើយបង្កើតអរិយធម៌មនុស្ស។ ហួហៃក្លូប៊លក្លីបសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មករទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃពិសេសនេះ។

22.


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ឧសភា -១១-២០២០