ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សួនឧស្សាហកម្ម Huaihai-Zongshen តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យានៃ Xuzhou ខេត្ត Jiangsu ប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖ +86 516 8216 5867

Mob: +86 138 1348 0124