ការមើលផ្ទាល់

  • Lithium passenger vehicle “Hi-Go” rollout ceremony

    ពិធីសម្ពោធរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ Lithium “Hi-Go”

    សូមគោរពអ្នកនាំចូល អ្នកចែកចាយ និងអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ៖ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ និងការជឿជាក់របស់អ្នកមកលើក្រុមហ៊ុន Huaihai Holding Group ។ក្រុមហ៊ុន Huaihai Global នឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិធីសម្ពោធរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ Lithium "Hi-Go" នៅលើ Facebook នៅម៉ោង 8:30 ព្រឹក ថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 (ថ្ងៃពុធ) ម៉ោងនៅទីក្រុងប៉េកាំង....
    អាន​បន្ថែម